അഭിഭാഷകൻ പോലീസിനെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെയും നാട്ടുകാരെയും വെട്ടിച്ചു കടന്നു

ക്വാറന്‍റയിനില്‍ കഴിഞ്ഞ അഭിഭാഷകൻ പോലീസിനെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെയും നാട്ടുകാരെയും വെട്ടിച്ചു കടന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോലിസ് പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് അഭിഭാഷകൻ അവിടെ നിന്നും മുങ്ങിയതായി പോലീസിന് വിവരം നൽകിയത് തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ അഭിഭാഷകൻ തങ്ങിയ വീട്ടിൽ എത്തി അഭിഭാഷകൻ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കേസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൌൺ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ചാത്തന്നൂർ പോലിസ് കേസ് എടുത്ത്. . ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഔട്ട്‌ നിൽക്കുന്ന പ്രാദേശമാണിതു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ ചാത്തന്നൂർ പോലിസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap