നടൻ ഹേമന്ത് മേനോൻ വിവാഹിതനായി

നടൻ ഹേമന്ത് മേനോൻ വിവാഹിതനായി. നിലീനയാണ് വധു. കലൂർ ഭാസ്കരീയം കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററിൽ വച്ചാണ് വിവാഹചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ലിവിങ് ടുഗദർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഹേമന്ത് സിനിമിയിലെത്തിയത്.നടൻ ഹേമന്ത് മേനോൻ വിവാഹിതനായി. നിലീനയാണ് വധു. കലൂർ ഭാസ്കരീയം കൺവെൻഷൻ സെന്‍ററിൽ വച്ചാണ് വിവാഹചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഫാസിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ലിവിങ് ടുഗദർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഹേമന്ത് സിനിമിയിലെത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.