പി.എം.എ.വൈ; വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകരുത്: സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ

പി.എം.എ.വൈ(പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന) പദ്ധതിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുന്നുവെന്നത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്ന് പി.എം.എ.വൈ (ഗ്രാമീൺ) സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസറും അഡീഷണൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണറുമായ വി.എസ്.സന്തോഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വി.ഇ.ഒമാരെയോ ജനപ്രതിനിധികളെയോ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കരുത്. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ അർഹർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഇന്ന്(1 ഓഗസ്റ്റ്) രാവിലെ 10.30 ഓടെ തന്നെ 500 ൽ അധികം പേർ പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 14 വരെ സമയമുള്ളതിനാൽ അപേക്ഷകർ തിരക്കുകൂട്ടാതെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൺ പൂർത്തിയാക്കണം. നേരിട്ടോ, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹെൽപ് ഡെസ്‌കുകൾ വഴിയോ അക്ഷയ കേന്ദ്രം മുഖേനയോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷ ഫോറവും www.life2020.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. കണ്ടെയിൻമെന്റ് സോണിലുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ സമയം നീട്ടിനൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീൻ അറിയിച്ചതായും സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap