മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സ്വർണ്ണ തൊഴിലാളിയാകുന്നു

കെ.ജിമനോജ്കുമാർമരുതംകുഴി

ആഭരണ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിർത്തലാക്കിയതിനെതിരെ ‘ അഡ്വ സുമേഷ് അച്ചുതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊന്നുരുക്ക് സമരത്തിലാണ് പരമ്പരാഗത സ്വർണ തൊഴിലാളിയായി മാറിക്കൊണ്ട് പൊന്നുരുക്കി ഉത്ഘാടനം നടത്തി കേരളത്തിന്റെ ജനനായകൻ വ്യത്യസ്തനായി എത്തുന്നത് പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകളെ തകർക്കുകയെന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ആഭരണ നിർമാണ തൊഴിലാളിക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സമാനസ്വഭാവുമില്ലാത്ത ഷോപ്‌സ് ആൻറ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ക്ഷേമനിധിയിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പരമ്പരാഗതമായി ആഭരണ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ ആ സംരക്ഷണവലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് നീതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും, സാമ്പത്തികപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സമൂദായങ്ങളാണ് പരമ്പരാഗ ത തൊഴിൽമേഖലയിലെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകളെ തകർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലത് പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ്. വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികളായി അംഗീകരിക്കുകയും ആ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഇത് ക്രീമിലെയർ ഉൾപ്പടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന വിചിത്രമായ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ്. പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളിയെ വ്യവസായ തൊഴിലാളിയായി മാറ്റി പ്രത്യേക പരിഗണക്കു പുറത്താക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത മുതലാളിത്വ സമീപനമാണ്. ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല. ആഭരണ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിർത്തണമെന്നും, പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലകളെ തകർക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് KPCC OBC ഡിപാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികളിലെക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. 02-07-20 വ്യാഴം രാവിലെ 10 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തുള്ള തൊഴിൽ ഭവനുമുന്നിൽ പൊന്നുരുക്കി സമരം നടത്തി സമരപരിപാടികളുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നു.മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പൊന്നുരുക്കി സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും OBC കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ *അഡ്വ.സുമേഷ്അച്യുതൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും