വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യമുണ്ടാക്കാന് സര്ക്കാര് അനുമതി

  • തിരുവനന്തപുരം: കശുമാങ്ങ, ചക്ക, വാഴപ്പഴം മുതലായ പഴങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റു  കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളില്‍ നിന്നും വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യവും വൈനും ഉണ്ടാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അനുമതി നല്‍കിയത്. നിയമസഭാ സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാല ശുപാര്‍ശകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് പഴവര്‍ഗങ്ങള്‍, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്ന് വൈന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് അബ്കാരി നിയമങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ലൈസന്‍സ് നല്‍കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനു വേണ്ടി ചട്ടങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താനും നിർദേശം

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap