സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ജീവനക്കാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു

സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ജീവനക്കാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു .റവന്യു വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ ഹരികുമാർ ആണ് മരിച്ചത് മീൻമുട്ടി വെള്ളചാട്ടത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം.
പാറക്കെട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ച് സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. ഹരികുമാറും സംഘവും വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു
Share via
Copy link
Powered by Social Snap