മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

0

അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള 50-60 ദിവസം പ്രായമുള്ള സങ്കരയിനം മുട്ടക്കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ 90 രൂപ നിരക്കില്‍ ഈ മാസം 10 ന് രാവിലെ 10 ന് ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിയില്‍ (ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രം) വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.

Share.

About Author

Comments are closed.