സിറ്റിന്യൂസ് ഇന്ത്യ – വാര്‍ത്ത അവതരണരംഗത്ത്

0

രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകള്‍ സിറ്റിന്യസ് ഇന്ത്യയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്.  ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിലെ ആദ്യസംരംഭമാണ്.  ലൈവായി വാര്‍ത്തകള്‍ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സിറ്റിന്യൂസ്.  ചലച്ചിത്ര-സാംസ്കാരിക – രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ വാര്‍ത്തകളും സത്യസന്ധതയോടുകൂടി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്.

Share.

About Author

Comments are closed.