അരുവിക്കര ഫലം

0

അരുവിക്കര ഫലം – ഇതുവരെ അറിവായ ഫലം അനുസരിച്ച് ശബരിനാഥ് 6500 വോട്ടുകള്‍ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരിക്കുകയാണ്.

Share.

About Author

Comments are closed.