ഓണനാളില് കേരളീയര് വിഷം കഴിക്കുന്പോള് രാഷ്ട്രീയക്കാര് ചിരിക്കുന്നു.

0

തിരുവനന്തപുരം- ലോകത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികളും വിഷപ്പച്ചക്കറികഴിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്കത്തിലാണ്. എന്നാല് സര്ക്കാറിന് മിണ്ടാട്ടമില്ല.കേരളീയരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മഹോത്സവമായ ഓണം ഉണ്ണാന് തിരക്കിട്ട് ആഹാരസാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്പോള് ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത് നില്ക്കുന്നത് പച്ചക്കറിയാണ്. ഓണസദ്യ ഒരുക്കുന്പോള് പച്ചക്കറി ഇല്ലാതെ ഒരു കറിയും തയ്യാറാകുന്നില്ല. തമിഴ്നാട് കേരളത്തില് അയക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പച്ചക്കറികള് ശേഖരിക്കുകയാണ്. ആഗസ്റ്റ് മാസം ഒടുവിലാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നും പച്ചക്കറികള് ആഗസ്റ്റ് 15 ഓടെ കേരളത്തില് വിഷപ്പച്ചക്കറിയായി എത്തുകയാണ്. ഈ വിഷപ്പച്ചക്കറി തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളായ അമേരിക്ക, ഗള്ഫ് നാടുകള്, സിങ്കപ്പൂര്, ലണ്ടന് തിടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിഷം കലര്ന്ന പച്ചക്കറികള് അയക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങള് ഈ വിഷം ദിനംപ്രതി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇന്നേവരെ യാതൊരുവ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സര്ക്കാര്തലത്തില് പുലപ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട് പച്ചക്കറികള് പരിശോധിച്ച് വിഷം കലര്ന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലാതെ നടപടികള് ഒന്നും തന്നെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കേരളക്കാര് പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറയുന്പോള് ജയലളിത സ്വത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കേരള നേതാക്കളെ വിരട്ടുകയാണ്. ഈ പേടിയിലാണ് കേരളസര്ക്കാര് അറച്ചു നില്ക്കുന്നത്. പച്ചക്കറിയിലും, കോഴിമുട്ടയിലും, ഇറച്ചിക്കോഴിയിലും വന്തോതില് വിഷം കലര്ത്തുന്നുവെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള ആരോപണം. എന്നാല് ഉപഭോക്ത ജനങ്ങളും വന്പ്രതിഷേധം ഉയര്ത്തിയെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടില്നിന്നുള്ള വിഷം ഇപ്പോഴും ടണ്കണക്കിന് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നും ഒഴുവക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.കേരളത്തിലെ പച്ചക്കറി കച്ചവടകാര്ക്ക് ലൈസന്സ് നിര്ബ്ബന്ധമാക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിന് വേണ്ട നടപടികള് എല്ലാം തന്നെ സ്തംഭനത്തിലാണ്. വിഷപ്പച്ചക്കറിപരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികള് കേരളത്തില് ലഭ്യമല്ലത്രേ. എന്നാല് അവ പ്രാവര്ത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും മന്ദഗതിയിലാമ്. അവസാനത്തെ നടപടിയെന്നത് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിശോധനയ്ക്ക് നിയമിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ചില കള്ളക്കളിയും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴിനാട്ടില് നിന്നും പച്ചക്കറികള് ടണ്കണക്കിന് ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴിനാട്ടില് വിഷത്തിനെതിരെ പരിശോധനയില്ലാതെ കച്ചവടകാര്ക്ക് പച്ചക്കൊടി നല്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം തമിഴിമാട് സര്ക്കാര് വിഷപ്പച്ചക്കറിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അവര് വിളവ് നശിപ്പിക്കാതെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തും ടണ്കണക്കിന് ഇപ്പോഴും പച്ചക്കറികള് കയറ്റി അയക്കുകയാണ്.വിദേശത്ത് അയക്കുന്ന പച്ചക്കറികള് നിലവാരമുള്ളവയും കീടനാശനികള് ഉപയോഗിക്കാത്ത ശുദ്ധമാ്യ പച്ചക്കറികളാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. അതേ സമയം കേരളത്തില് അയക്കുന്ന പച്ചക്കറികള് യാതൊരു സാധുതയും ഇല്ല. വിദേശത്ത് അയക്കുന്ന വിഷപച്ചക്കറികള് ശുദ്ധമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് പറയുന്നുവെങ്കിലും അവര് മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്നിന്നും പച്ചക്കറികള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. അമേരിക്ക, ഗള്ഫ് നാടുകള് മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പച്ചക്കറികള് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലണ്ടര്, സിങ്കപ്പൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് മറ്റു രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും പച്ചക്കറികള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുമൂലും തമിഴ്നാട്ടിന്റെ കള്ളക്കളി അവര് അറിയുന്നില്ല. തമിഴ് നമാട്ടുകാര് കേരളത്തില് നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കാശു ശേഖരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മുട്ട, ഇറച്ചിക്കോഴി എന്നിവയും വിഷമയമാണെന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം. ഈ വിഷപദാര്ത്ഥങ്ങളെ ഇറക്കുമതിയില് നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാന് ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ഇടപെടുന്നുവെന്നറിയുന്നു. ഈ വിഷവസ്തുക്കള്ക്കെതിരെ ഇടത് കക്ഷികള് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല. വോട്ട് കിട്ടാന് വേണ്ടി ജനങ്ങള് വിഷം കഴിച്ച് നരകിച്ചാലും രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്ക് യാതൊരു അനക്കവുമില്ല. വോട്ട് ചോദിക്കുന്പോള് ജനങ്ങള് വിഷം കഴിച്ച് പല പകര്ച്ചവ്യാധികള് പിടിപെട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുന്പോഴും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ചിരിക്കുകയാണ്.ഓരോ ഓണം കഴിയുന്തോറും വിഷമയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാമ് മലയാളികള്. ഓണാഘോഷം വിഷം കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആഘോഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

അശോക് കുമാര് വര്ക്കല

Share.

About Author

Comments are closed.