തിഹാര് ജയിലില് തടവുകാര് തമ്മില് സംഘര്ഷം ഒരാള് മരിച്ചു

0

തിഹാര് ജയിലില് തടവുകാര് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തില് ഒരാള് മരിച്ചു. നാലു പേര് ചേര്ന്ന് ഒരാളെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ജയില് അധികൃതര് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തില് ജയില് അധികൃതര് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

Share.

About Author

Comments are closed.