വിധിയുടെ വിശദാംങ്ങള് അറിഞ്ഞശേഷം പ്രതികരണം മുഖ്യമന്ത്രി

0

പഞ്ചായത്ത് പുനര്‍വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് വിധിയുടെ വിശദാംങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞശേഷം പിന്നീട് പ്രതികരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Share.

About Author

Comments are closed.