മൂന്നു വയസു പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ തല ചെപ്പുകുടത്തി

0

കോഴിക്കോട്ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാമ്പുഴയുടെ തീരത്ത് മൂന്നു വയസു പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ തല ചെപ്പുകുടത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.women-rape.jpg.image.784.410.jpg.image.576.432

Share.

About Author

Comments are closed.