തൃശൂരിന്റെ ഓണാഘോഷത്തിന് ഗംഭീര സമാപനം

0

പുലിവണ്ടിയും പുലിക്കൊട്ടുമായി എത്തിയ 400റലധികം പുലികള് തേക്കിന്കാട് മൈതാനത്തെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് പുലിക്കാടാക്കി

Share.

About Author

Comments are closed.