എന്ജിനിയറിംഗ്പ്രവേശനപരീക്ഷഫലം: ബിഅരുണിന്ഒന്നാംറാങ്ക്

0

സംസ്ഥാനഎന്‍ജിനിയറിംഗ്പരീക്ഷയിലെറാങ്ക്പട്ടികപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ആദ്യഅഞ്ച്റാങ്കുംആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക്.തിരുവനന്തപുരംസ്വദേശിബി.അരുണിനാണ്ഒന്നാംറാങ്ക്.

കോഴിക്കോട്സ്വദേശിയായഅമീന്‍ ഹസന്‍ രണ്ടാംറാങ്ക്നേടി.പി.ശ്രീരാഗിനാണ്മൂന്നാംറാങ്ക്.  ജിതിന്‍ കെ.കെ, ശ്രീഹരി, കെവിന്‍ അബ്രഹാംതുടങ്ങിയവരാണ്നാല്, അഞ്ച്, ആറ്റാങ്കുകള്‍ നേടിയത്.

Share.

About Author

Comments are closed.